Úrovně účtů a limity

V Profee existuje několik úrovní účtů. Čím vyšší je úroveň, tím jsou vyšší limity pro provedení operací. Pro získání vyšší úrovně je nutné poskytnout další dokumenty v souladu s požadavky právních předpisů Evropské unie.
Bázový
Celkový limit 1 000 €

Stačí uvést

  • Číslo telefonu
  • E-mail
  • Občanství
  • Příjmení, jméno, jméno po otci
  • Datum narození
  • Adresa místa bydlení
Plus
Roční limit 15 000 €

Poskytnout údaje a foto

  • Dokumentu potvrzujícího totožnost
  • Potvrzení místa bydlení
Premium
Roční limit 100 000 €

Dodatečně předložit

  • Potvrzení zdroje prostředků