Cấp độ và hạn mức tài khoản

Profee có nhiều cấp độ tài khoản. Cấp độ càng cao, hạn mức giao dịch càng lớn. Để đạt cấp độ cao hơn, bạn cần cung cấp giấy tờ bổ sung theo luật pháp Liên minh Châu Âu.
Basic
Tổng hạn mức 1.000 €

Chỉ cần cung cấp:

  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin liên lạc
Plus
Hạn mức theo năm 15.000 €

Cung cấp thông tin và hình chụp:

  • Giấy tờ xác nhận danh tính
  • Xác nhận chỗ ở hiện tại
Premium
Hạn mức theo năm 100.000 €

Phải cung cấp thêm:

  • Xác nhận nguồn tiền