4.5152807

Cấp độ và hạn mức tài khoản

Profee có nhiều cấp độ tài khoản. Cấp độ càng cao, hạn mức giao dịch càng lớn. Để đạt cấp độ cao hơn, bạn cần cung cấp giấy tờ bổ sung theo luật pháp Liên minh Châu Âu.

Basic

Tổng hạn mức 1.000 EUR

Chỉ cần cung cấp:

  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin liên lạc

Plus

Hạn mức theo năm 30.000 EUR

Cung cấp thông tin và hình chụp:

  • Giấy tờ xác nhận danh tính
  • Xác nhận chỗ ở hiện tại

Premium

Hạn mức theo năm 100.000 EUR

Phải cung cấp thêm:

  • Xác nhận nguồn tiền